Nhiều thương hiệu quản lý khách sạn lớn trên thế giới đã gia nhập vào thị trường Việt Nam rất mạnh mẽ trong thời gian qua. Tuy nhiên, thay vì chỉ tập trung vào các thành phố lớn như trước, gần đây, những thương hiệu này đã bắt đầu quan tâm tới các dự án bất động sản nghỉ dưỡng ven đô.

TRỌN BỘ