Dịch COVID-19 lan rộng buộc chính phủ Trung Quốc áp dụng biện pháp hạn chế công dân đi lại trong khi ngành du lịch châu Á vốn ngày càng phụ thuộc vào du khách Trung Quốc

TRỌN BỘ