Dành thời gian trông con, bên gia đình và chờ đợi khi dịch bệnh đi qua và cuộc sống trở lại bình thường là nhiều ông bố đang làm trong mùa dịch COVID-19.

TRỌN BỘ