Cho đến thời điểm này, ít nhất 34 quốc gia, vùng lãnh thổ, trong đó có cả Việt Nam, đã xác nhận: có các ca nhiễm biến thể mới của virus SARS-CoV-2 - được phát hiện tại Anh. Với khả năng lây nhiễm cao hơn, biến thể vi rút mới - đã nhanh chóng: lây lan sang các nước châu Âu, sau đó là nhiều nước tại các châu lục khác, từ Bắc Mỹ, tới Mỹ Latin, châu Á, châu Đại Dương. Các quốc gia khác, ngoài Anh, đã và đang ứng phó để ngăn chặn biến chủng mới của SARS-COV-2

TRỌN BỘ