Trong khi các nhóm cổ phiếu nóng như ngân hàng và chứng khoán có phần hạ nhiệt. Các nhóm cổ phiếu đang thu hút dòng tiền tốt gần đây là nhóm cảng biển với GMD, HAH; thủy sản với VHC, ANV hay đường với câu chuyện áp thuế với đường Thái Lan. Ngoài ra nhóm bất động sản công nghiệp cũng đang cho thấy lực tăng có lẽ nhờ vào kỳ vọng Dự thảo Nghị định mới sẽ hợp lý hóa quá trình xin cấp phép khu công nghiệp mới và mở rộng

TRỌN BỘ