Sau khi Google cùng Bộ Công Thương đưa ra khóa Đào tạo kỹ năng số cho các lao động của doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMEs), mới đây nhất, TikTok Việt Nam cũng ký hợp tác cùng Hiệp hội Thương mại Điện tử (VECOM) để nâng cao kỹ năng tiếp thị bằng video của nhóm doanh nghiệp này. Có thể thấy, SMEs đang trở thành nhóm khách hàng được các nền tảng đặc biệt quan tâm. Tuy nhiên, việc làm sao để nhóm này tận dụng tốt cơ hội vẫn không đơn giản.

TRỌN BỘ