Số lượng ca lây nhiễm tại Đức vẫn tăng một cách đáng lo ngại. Giới nghiêm và hạn chế tiếp xúc áp dụng hầu như trong cả nước Đức tiếp tục tác động xấu tới ngành bán lẻ, do khách hàng và doanh nghiệp buộc phải tuân thủ nhiều quy định phòng dịch.

TRỌN BỘ