Mặc dù nằm trong tâm dịch COVID-19, nhưng đến thời điểm này, tỉnh Bắc Giang đã tiêu thụ hơn 53.000 tấn vải thiều. Hiện mỗi ngày, tỉnh tiêu thụ khoảng 5.000 tấn. Trong đó, vải thiều huyện Lục Ngạn chiếm hơn một nửa. Tuy nhiên, hiện đã vào chính vụ, vẫn còn 2/3 sản lượng vải của cả tỉnh đang bắt đầu cho thu hoạch. Áp lực tiêu thụ khá lớn, đặc biệt là khi diễn biến dịch COVID-19 vẫn phức tạp. Bên cạnh hãng hàng không, nhiều cơ quan, ban ngành, địa phương, và doanh nghiệp khác đang chung tay để hỗ trợ tiêu thụ vải cho bà con Bắc Giang. Trong đó, các hệ thống bán lẻ cũng cam kết sẽ thu mua với sản lượng cao hơn năm ngoái.

TRỌN BỘ