Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc phòng chống dịch bệnh đi đôi với phát triển kinh tế - xã hội, tránh đứt gãy chuỗi sản xuất tại các khu công nghiệp, bảo đảm an sinh xã hội và đời sống nhân dân, nhiều giải pháp đã được các bộ ngành, địa phương và doanh nghiệp thực hiện. Trong đó, việc cung cấp các loại hàng hoá thiết yếu như điện, xăng dầu cũng đang được đơn vị nỗ lực đảm bảo để tránh đứt gãy nguồn cung, đặc biệt ở các điểm nóng về dịch bệnh.

TRỌN BỘ