Cà phê sáng ngày 23/12/2016 với những nội dung chính: Tìm hiểu cách chế biến một món ăn "danh bất hư truyền"; Danh sách 10 CEO quyền lực nhất thế giới 2016; Trò chuyện cùng CEO Nguyễn Trần Phi Yến.