Những nội dung đáng chú ý :Xuất hiện biến thể Omicron của virus COVID-19 đáng lo ngại; Giảm 50% phí trước bạ ô tô lắp ráp, sản xuất trong nước; Đề xuất tiếp tục giảm 35 khoản phí, lệ phí

TRỌN BỘ