Những nội dung đáng chú ý: Người dân Hà Nội đi cắm trại trở lại; Sức mạnh truyền thông ảnh hưởng tới câu chuyện cuộc đời của Britney như thế nào?; Người đàn ông vào đại học ở tuổi 68; Liên Hợp Quốc kêu gọi chăm sóc sức khỏe tinh thần cho trẻ em trong đại dịch.

TRỌN BỘ