Hiện ở khu vực Tây Nguyên đang chuẩn bị bước vào mùa thu hoạch cà phê cao điểm. Trong bối cảnh dịch COVID-19 như hiện nay, cà phê dự báo sẽ gặp khó khăn về tình trạng thiếu nhân công thu hoạch và việc tiêu thụ sẽ gặp một số trở ngại nhất định, tuy nhiên vẫn có một doanh nghiệp cam kết thu mua toàn bộ sản phẩm cà phê chất lượng cao của nông dân nơi đây.

TRỌN BỘ