Thái Nguyên vùng đất có truyền thống văn hóa, lịch sử đáng tự hào. Người Thái Nguyên đã đi cùng đất nước những năm tháng hào hùng, bền bỉ dựng nước và giữ nước. Hôm nay, lịch sử dân tộc sang trang mới, người Thái Nguyên tiếp tục hát lên những khúc ca từ những nhà máy, công trường, từ những vùng quê đang đổi mới góp phần cổ vũ tinh thần lao động hăng say, xây dựng quê hương Thái Nguyên hội nhập và phát triển.

TRỌN BỘ