Gần 25 năm qua, mái ấm tình thương tại số 18 Phan Tứ, quận Ngũ Hành Sơn, Tp. Đà Nẵng là nơi chăm sóc những cụ bà neo đơn, không nơi nương tựa và còn hỗ trợ chỗ ăn ở miễn phí cho sinh viên khó khăn. Lấy tình thương làm trách nhiệm, nơi đây đã trở thành một nơi của tình nhân ái.

TRỌN BỘ