Những ai muốn trải nghiệm chợ phiên của đồng bào dân tộc với những loại nông sản nhà nuôi trồng, những món ăn nhà làm, thì chắc chắn không thể bỏ qua phiên chợ duy nhất của thành phố Lào Cai, nằm ở giữa 2 xã vùng cao là Tả Phời và Hợp Thành. Đây được coi là phiên chợ "vùng sâu, vùng xa" của thành phố Lào Cai, cách trung tâm khoảng 20 cây số. Một tuần phiên chợ chỉ có một lần. Và đặc biệt là chỉ diễn ra vài tiếng đồng hồ cho đến khi người dân bán hết hàng.

TRỌN BỘ