Thời điểm nắng lên, sương tan là lúc để ra hái chè. Buổi sáng được bắt đầu trên mảnh đất Thái Nguyên tuyệt đẹp bằng những hoạt động bình dị của người nông dân trồng chè. Người hái búp chè, người tưới cây nhộn nhịp một vùng.

TRỌN BỘ