Vùng trồng quất cảnh lớn nhất miền Trung ở Hội An đang hối hả chuẩn bị cho vụ Tết. Dịch bệnh, thiên tai liên tiếp trong năm qua đã ảnh hưởng không nhỏ đến cây quất cảnh Hội An, tuy nhiên người nông dân vẫn dốc sức chăm bón để có những cây quất đẹp nhất.

TRỌN BỘ