Bùi Hoàng Việt Anh đã có một tình huống rất thiếu fair-play trong trận gặp SHB Đà Nẵng.