Những “mỹ nam” đến từ các Quốc gia khác nhau đã tụ hội !!! Hãy bắt đầu “1 cuộc hẹn hò không biên giới” ^^ Sim đến từ Campuchia Elijah đến từ Mỹ & Anh Tuấn đến từ Việt Nam!!! Bạn ưng chàng trai nào?

TRỌN BỘ