Nam Mỹ hiện đã trở thành tâm dịch mới của đại dịch COVID-19, trong đó Brazil là quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất.

TRỌN BỘ