SEA Games 31 đã kết thúc với sự thành công vang dội của thể thao Việt Nam và bóng ném Việt Nam nói riêng. Và những kết quả thu nhận được là tiền đề để những nhà quản lý chờ đợi vào sự phát triển hơn nữa của môn thể thao này trong tương lai.

TRỌN BỘ