Dự báo thì khô hạn, thiếu nước sẽ khắc nghiệt trong những tháng tới tại một số địa phương. Do đó, tỉnh Khánh Hòa đã huy động nhiều nguồn lực hoặc đầu tư mới hoặc sửa chữa các công trình cấp nước, cũng như tăng cường truyền thông đến người dân để sử dụng nước tiết kiệm; Còn tại Lâm Đồng, đồng bào dân tộc thiểu số đã biết phát huy sản phẩm đặc sản của địa phương, để tạo ra nguồn thu nhập ổn định. Đó là câu chuyện của bà con nông dân trồng chuối LaBa tại xã Đạ K'Nàng, huyện Đam Rông.

TRỌN BỘ