Bắt đầu từ ngày 24/3 đến ngày 28/3, Bộ Y tế tổ chức kiểm tra công tác phòng chống dịch và triển khai tiêm vaccine COVID-19 tại Quảng Ninh, Hải Dương, TP. Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Tây Ninh. Trong ngày 24/3, công tác kiểm tra đã bắt đầu tại Quảng Ninh và Hải Dương.

TRỌN BỘ