Bốn cặp bố con sẽ phải trải nghiệm một thử thách vô cùng đặc biệt: không bị “tịch thu” tiền nhưng lại phải bao thầu cả ekip khi bác Leng Keng cao chạy xa bay. Biết bao nhiêu điều khó xử, xích mích liên quan đến “cơm áo gạo tiền” đang chờ đợi các bố con ở phía trước.

TRỌN BỘ