Trong tập 41 "Bố ơi! Mình đi đâu thế?", vì không thực hiện nổi thử thách múa lân chỉ với 3 người nên các bố bắt đầu thấy thương nhớ bố Lộc rồi.

TRỌN BỘ