Tẩn Láo Lở và Giàng A Chư cùng tuổi, mồ côi cha mẹ và đều được Đồn biên phòng Sin Suối Hồ nhận về nuôi. Hai bạn dù có tính cách khác nhau, nhưng các em đều có nghị lực vươn lên. Đặc biệt là Láo Lở đã vươn lên đạt được thành tích nổi bật. Dù không phải là máu thịt nhưng các em luôn được nuôi dạy, thương yêu, chở che như con ruột bởi những người bố là những cán bộ, chiến sỹ nơi đây.

TRỌN BỘ