Tổng cục Hải quan đã yêu cầu Cục hải quan các tỉnh, thành phố tạm dừng việc đăng ký, tiếp nhận và thông quan đối với các lô hàng gạo các loại xuất khẩu dưới mọi hình thức kể từ 0 giờ ngày 24/3/2020. Tuy nhiên Bộ Công thương ngay lập tức có đề xuất đề nghị tạm dừng yêu cầu "Tạm dừng thông quan gạo" sau khi tiếp nhận thông tin từ một số doanh nghiệp.

TRỌN BỘ