Những phản hồi đầu tiên mà người xem nhìn thấy trong các buổi học trực tuyến lại là những bình luận thiếu văn hoá của một bộ phận người xem, đa phần là hướng tới các thầy cô giáo, những người tâm huyết với hình thức giảng dạy mới này.

TRỌN BỘ