Nhiều địa phương đã xây dựng các phương án để đưa ngành du lịch trở lại, trong đó có TP. Quy Nhơn, Bình Định. Với tốc độ phát triển du lịch bình quân khoảng 17% qua các năm từ 2016-2019, TP. Quy Nhơn được kỳ vọng sẽ đẩy mạnh dịch vụ du lịch, đi đầu đón khách nội địa và quốc tế trong thời gian tới.

TRỌN BỘ