Kinh tế số là một trong những trọng tâm trong định hướng phát triển của Trung Quốc trong 5 năm tới, với tham vọng ngày ngày sẽ đóng góp khoảng 10% GDP vào năm 2025. Một trong những lời giải nằm ở việc sở hữu một lượng lớn dữ liệu. Trong giai đoạn báo giá nguyên vật liệu gần đây thì nhiều doanh nghiệp Trung Quốc cho biết, nhờ ứng dụng phân tích big data kịp thời mà đã không rơi vào tình huống bị đông và nguồn cung hàng cũng như có được mức giá phù hợp khi phải cạnh tranh trên thị trường.

TRỌN BỘ