Với người Anh, uống bia, đến pubs đã là một phần con người, một phần văn hóa và hơn hết là một phần lịch sử không thể thay thế.

TRỌN BỘ