Trên thế giới tiếp tục có thêm các nước ghi nhận các ca nhiễm bệnh đầu mùa khỉ. Đây là một bệnh được lây truyền từ động vật sang người. Tổ chức y tế thế giới đang phối hợp với Anh và các quan chức y tế Châu Âu để đánh giá nguy cơ về những đợt bùng phát mới

TRỌN BỘ