Ngày 21/5, được sự chấp thuận của Hội đồng bầu cử Quốc gia, một số địa phương ở vùng núi hoặc ở xa đất liền đã tổ chức bầu cử trước 2 ngày để thuận lợi cho công tác báo cáo, tổng hợp.

TRỌN BỘ