Dù quảng cáo là mạng xã hội, nhưng người dùng muốn tham gia lại phải mất tiền là 200 USD để đặt cọc và giữ chỗ. Và sau đó muốn có tiền thì phải mời chào thêm được người mới vào. Điều đáng bàn là Vitae không có bất kỳ hoạt động sản xuất kinh doanh gì nhưng vẫn hứa hẹn và đang trả lãi khủng cho các nhà đầu tư.

TRỌN BỘ