Từ chiều qua, xã Quảng Bị (huyện Chương Mỹ, Hà Nội) đã bắt đầu triển khai việc san lấp hố tử thần, đơn vị chịu trách nhiệm giám sát và triển khai là Viện Thuỷ Công, thuộc Viện Khoa học thuỷ lợi Việt Nam. Theo địa phương việc san lấp sẽ phải thực hiện theo đúng quy trinh, không thể chỉ trong vài ngày.

TRỌN BỘ