"Tháng 11 hàng năm là thời điểm khởi đầu giai đoạn cạnh tranh khuyến mãi giảm giá sôi động nhất trong năm giữa các doanh nghiệp thương mại, thanh toán điện tử. Tuy nhiên, “cuộc chiến"" năm nay lại diễn ra trong bối cảnh cả nền kinh tế vừa hứng chịu ""cơn bão"" COVID-19, buộc các chiến lược khuyến mãi cũng phải chuyển mình để thích nghi…"

TRỌN BỘ