Tại thị trường quảng cáo trực tuyến của Việt Nam đang tồn tại một nghịch lý là: doanh nghiệp kinh doanh mạng quảng cáo của Việt Nam tuân thủ đầy đủ các quy định chỉ chiếm thị phần nhỏ... trong Google, facebook chiếm thị phần áp đảo lại hoạt động không có pháp nhân chính thức, không tuân thủ quy định đầy đủ..

TRỌN BỘ