Bão số 4 đã tiến rất gần đất liền nước ta. Ra-da với bán kính 300km đã bắt được mắt bão số 4. Trong đất liền ven bờ từ Quảng Trị đến Bình Định, nhiều nơi đã cảm thấy sự thay đổi của thời tiết trước bão. Mưa từng cơn ngắt quãng, gió bắt đầu mạnh lên.

TRỌN BỘ