Bão số 8 hiện vẫn đang mạnh cấp 11 giật cấp 14, cách huyện đảo Hoàng Sa khoảng 220km về phía Bắc. Đêm nay, khi đi vào Vịnh Bắc Bộ, cường độ bão sẽ giảm cấp nhanh chóng khi tương tác với không khí lạnh.

TRỌN BỘ