Tình trạng thừa cân béo phì ở trẻ em Việt Nam ngày càng gia tăng. Đây là kết quả của cuộc tổng điều tra dinh dưỡng toàn quốc trong 10 năm qua. Đáng chú ý trẻ em ở thành thị có tỷ lệ thừa cân béo phì chiếm phần lớn. Các chuyên gia cảnh báo phụ huynh cần chú ý tình trạng này để trẻ không phải gặp hệ luỵ về sau

TRỌN BỘ