Càng gần đến Tết tình trạng buôn bán, sử dụng pháo nổ càng diễn biến phức tạp. Đáng ngại hơn, lực lượng chức năng đã phát hiện nhiều trường hợp học sinh tự chế pháo nổ để sử dụng.

TRỌN BỘ