Trên địa bàn huyện Cư M’gar, tỉnh Đăk Lăk, từ đầu năm đến nay đã có gần 30 vụ phạm pháp hình sự do thanh niên trong các buôn làng sau khi uống rượu bia gây ra như: dâm ô, hiếp dâm, đâm chém nhau gây thương tích, chết người.

TRỌN BỘ