Những tin tức đáng chú ý trên các trang báo tuần qua: Hạn chế thiệt hại thấp nhất do bão lũ gây ra; 67 Đảng Bộ trực thuộc Trung ương tổ chức thành công Đại hội Đảng nhiệm kỳ 2020 - 2025; Làm cho ý Đảng hợp với lòng dân; Cần cải tạo, xây dựng thêm các nhà máy xử lý rác thải;...

TRỌN BỘ