Cách đây ít ngày, diễn đàn kinh tế thế giới đã công bố tài liệu gọi là Báo cáo rủi ro toàn cầu năm 2021. Đây là kết quả của cuộc khảo sát công phu với 650 chuyên gia, nhà hoạch định chính sách và các nhà lãnh đạo nhiều ngành kinh tế lớn của thế giới về những thách thức đang chờ đợi thế giới trong năm 2021.

TRỌN BỘ