VNTG sáng nay sẽ bắt đầu ngày mới với những bạn tình nguyện viên bảo vệ rùa biển. Không chỉ là những chuyến đi ra đảo, trực tiếp bảo vệ rùa và làm sạch môi trường biển, các tình nguyện viên còn có rất nhiều sáng kiến để bảo vệ rùa – từ ngay trong thành phố. Một trong số đó là dự án Trung Thu cùng Rùa Con.

TRỌN BỘ