Bản tin thế hệ số là chương trình theo format một dạng trang tin xã hội dạng truyền hình dành cho Thế hệ số, phản ánh lối sống của họ, mang đậm hơi thở cuộc sống hàng ngày. Chương trình hôm nay sẽ cùng trò chuyện với khách mời về chủ đề 'Lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau'.

TRỌN BỘ