Bản tin thế hệ số là chương trình theo format một dạng trang tin xã hội dạng truyền hình dành cho Thế hệ số, phản ánh lối sống của họ, mang đậm hơi thở cuộc sống hàng ngày. Chương trình hôm nay sẽ cùng trò chuyện với khách mời thạc sĩ Lê Thị Lan Anh về chủ đề 'Vắc xin cuộc sống'.

TRỌN BỘ