Bản tin thế hệ số là chương trình theo format một dạng trang tin xã hội dạng truyền hình dành cho Thế hệ số, phản ánh lối sống của họ, mang đậm hơi thở cuộc sống hàng ngày. Chương trình hôm nay sẽ cùng trò chuyện với bạn Cao Sao Mai - Trưởng nhóm Dũng sĩ tái chế để chia sẻ về chủ đề 'Tái tạo màu xanh'.

TRỌN BỘ