Bản tin thế hệ số là chương trình theo format một dạng trang tin xã hội dạng truyền hình dành cho Thế hệ số, phản ánh lối sống của họ, mang đậm hơi thở cuộc sống hàng ngày. Chương trình hôm nay sẽ cùng trò chuyện với bạn Đinh Thị Thảo - Người sáng lập Chèo 48h để chia sẻ về chủ đề 'Khi văn hóa dân tộc là sức mạnh cho người trẻ sáng tạo'.

TRỌN BỘ